ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Филтри ръкавни дюзови с високо налягане служат за очистване на запрашен въздух в аспирационни системи.

ФРД разработени са в 4 основни модификации,еднакви по принцип на действие, различни по броя на ръкавите /3,6,9,12/ т.е. по филтърна площ /1,2,3,4 м3/, изработваме и нестандартни с повече ръкави и различни габарити.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Филтърът се състои от две части-глава /поз.4/ и корпус /поз.5/. Корпусът /поз.5/ чрез контрафланец /поз.10/ се монтира върху съоражението, което ще се асперира /технологична машина, бункер, силоз и др./. Запрашеният въздух влиза от долната страна на корпуса,минава през ръкавите и излиза през щуцера
върху главата /поз.4/. От двете страни на корпуса има врати /поз.8/ за достъп до ръкавите /поз.7/.

Очистването на ръкавите става ударно с въздух под налягане 6-8 атм.минаващ през дюзи /поз.6/. Прахът се издухва от филтърните платна и пада долу в съоражението.Издухването на ръкавите се извършва програмно,по три ръкава наведнъж, командвано от елекронно табло-таймер /поз.10/.

Очистеният във филтъра въздух се засмуква от вентилатора и се изхвърля в централната аспирационна мрежа.

За регулиране съпротивлението в линията пред вентилатора се монтира клапа единична кръгла /КЕК/ с гъвкава връзка.