Съпътстваща дейност
на нашата фирма е производството на:
автоспирки
съоръжения за детски площадки
контейнери и кошчета за смет
метални врати, решетки