"Екостил" ЕООД произвежда и изделия от дърво:
пейки и беседки