ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Циклон филтрите ЦФР служат за очистване на запрашен въздух и за прахоотделяне в пневмотранспортните системи.

Произвеждаме циклон филтри ръкавни стандартни с дебит от 2000м3/ч до 20000м3/ч. За по големи количества въздух произвеждаме филтри по задание на клиента. Друг тип филтри са само ръкавни филтри , няколко типоразмера в зависимост от филтърната площ , формата и габарита на същите. Произвеждаме и нестандартни по задание на клиента. Всички произвеждани от нас филтри са с импулсно продухване на ръкавите.


Фиг. 1 Схема на ръкавен циклон филтър - тип ЦФР и ЦФРУ 


 


Фиг. 2 Филтриране на запрашен въздух през ръкава 


Фиг. 3 Продухване на ръкава